Portfolio Category: Accions

És un servei d’acollida, un espai d’escolta, d’orientació i d’acompanyament a la persona. Inclou totes aquelles accions que tenen com a finalitat acollir les persones que s’adrecen a Càritas en busca d’ajuda. Té com a finalitat atendre les necessitats bàsiques de les persones, com l’alimentació, l’habitatge, la salut, la roba. I també acompanyar les persones...

Llegir més

El programa té com a finalitat fomentar una actitud de solidaritat en la nostra societat i en general dels més desfavorits, i promoure el voluntariat social. Ofereix als voluntaris diferents espais de participació, ja sigui a través de l’acompanyament a persones grans o bé en la col•laboració activa en diferents projectes de la nostra...

Llegir més

El seu objectiu és afavorir i potenciar la millora de la qualitat de vida de les persones i famílies que es troben en situació de necessitat o risc social, mitjançant una resposta global i multidisciplinària. A partir de la visió des de diferents òptiques com la social, la psicològica i la jurídica a través...

Llegir més

Té com a finalitat l’acollida de les persones sense llar no residents a Andorra. Donada la problemàtica general d’aquestes persones i els recursos existents, el programa esdevé en bona part assistencial i amb una atenció que podem anomenar de baixa exigència. Tot i això es realitza igualment una tasca de promoció ja sigui mitjançant...

Llegir més