TRANSEÜNTS

Té com a finalitat l’acollida de les persones sense llar no residents a Andorra. Donada la problemàtica general d’aquestes persones i els recursos existents, el programa esdevé en bona part assistencial i amb una atenció que podem anomenar de baixa exigència.
Tot i això es realitza igualment una tasca de promoció ja sigui mitjançant orientació laboral, la derivació a recursos més adients dins el seu entorn o altres serveis disponibles.

Comments are closed.