SUPORT

El seu objectiu és afavorir i potenciar la millora de la qualitat de vida de les persones i famílies que es troben en situació de necessitat o risc social, mitjançant una resposta global i multidisciplinària.

A partir de la visió des de diferents òptiques com la social, la psicològica i la jurídica a través de diferents professionals, s’ofereix una atenció més eficaç a les persones que es troben en situació de pobresa, d’exclusió, de soledat, etc., intentant que el patiment de les persones sigui menor, que assoleixin un cert equilibri emocional i una millor adaptació al seu entorn. En definitiva ajudem a que les persones tinguin una millora en les seves condicions de vida.

Comments are closed.