Valors i Principis

La dignitat humana i la naturalesa social de la persona humana són el fonament i la inspiració d’una visió moral de la societat que s’aconseguirà si vivim d’acord als següents valors i principis:

Valors:

- Justícia

- El bé comú

- Desenvolupament humà integral

- Compassió

- Opció preferencial per i amb els pobres i els oprimits

- Respecte

- Solidaritat

 

Principis:

- Col•laboració

- Subsidiarietat

- Participació

- Apoderament

- Independència

- Bona administració i responsabilita

- Igualtat, universalitat, imparcialitat i obertura a tots els pobles

- Protecció

- Economies locals

- Cura de la creació i atenció a l'impacte mediambiental

- Coordinació

- Incidència

- Aprenentatge i desenvolupament del personal

- Cura del personal