Missió

"Càritas és la carícia de l'Església per al seu poble" i encarna l'opció preferencial pels pobres, els exclosos i els marginats. Càritas s'esforça per aconseguir el desenvolupament integral de la persona i alleujar el sofriment ocasionat per catàstrofes, conflictes i injustícies.

Càritas Andorrana  és la institució de l’Església que s’ocupa de coordinar, orientar i potenciar la seva acció social al Principat.

Càritas Andorrana és la federació de les Càritas Parroquials del Principat; per aquest fet, les representa davant d’organismes diocesans, Caritas Europa i Caritas Internacional.

Estatuts