Accions

 • ATENCIÓ PRIMÀRIA

  ATENCIÓ PRIMÀRIA

  És un servei d’acollida, un espai d’escolta, d’orientació i d’acompanyament a la persona. Inclou totes aquelles accions que tenen com a finalitat acollir les persones que s’adrecen a Càritas en…

 • VOLUNTARIAT

  VOLUNTARIAT

  El programa té com a finalitat fomentar una actitud de solidaritat en la nostra societat i en general dels més desfavorits, i promoure el voluntariat social. Ofereix als voluntaris diferents…

 • SUPORT

  SUPORT

  El seu objectiu és afavorir i potenciar la millora de la qualitat de vida de les persones i famílies que es troben en situació de necessitat o risc social, mitjançant…

 • TRANSEÜNTS

  TRANSEÜNTS

  Té com a finalitat l’acollida de les persones sense llar no residents a Andorra. Donada la problemàtica general d’aquestes persones i els recursos existents, el programa esdevé en bona part…

 • REFORÇ ESCOLAR:

  REFORÇ ESCOLAR:

  El projecte vol lluitar contra la pobresa i l’exclusió infantil i juvenil, a través de l’accés a l’educació i la formació en igualtat d’oportunitats per aquelles famílies que es troben…

 • ROBER:

  ROBER:

  Té com a fi la recollida, classificació i distribució de roba i estris de segona mà i nous, de particulars i empreses, amb l’objectiu de poder cobrir les diferents necessitats…

 • BANC ALIMENTS:

  BANC ALIMENTS:

  El Banc d’Aliments és un projecte d’aprofitament d’aliments i de productes de primera necessitat en favor de les persones més necessitades d’Andorra. Vol lluitar contra la pobresa, afavorir la disminució…

 • COOPERACIÓ INTERNACIONAL:

  COOPERACIÓ INTERNACIONAL:

  Té com a finalitat l’execució i el finançament econòmic de projectes per a la cooperació al desenvolupament al Tercer Món.

 • CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ:

  CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ:

  La Campanya de Sensibilització té la finalitat de promoure en els nens i joves els valors de la solidaritat envers els més necessitats de la nostra comunitat. La campanya es…

 • CAMPANYA DE REIS:

  CAMPANYA DE REIS:

  La Campanya de Reis pretén que els nens i nenes de les famílies menys afavorides del Principat, puguin gaudir de la festivitat de Reis, d’una forma normalitzada. La campanya que…

 • ALTRES ACCIONS:

  ALTRES ACCIONS:

  Càritas Andorrana col·labora també en altres accions: - Finançament del Centre Català de Solidaritat (CECAS)com un servei de Càritas Catalunya per al tractament, rehabilitació i reinserció de toxicòmans i de…